Träindustri

Inom träindustrin sker märkning i krävande förhållanden och miljöer. Höga produktionshastigheter och dammiga produktionsmiljöer bidrar till utmaningar. Märkning inom träindustrin omfattar till exempel märkning av skeppsmärke samt CE-märkning och kvaliteter. Sågverk, hyvlerier, emballageproducenter och husproducenter är aktörer inom träindustrin, för vars märkningsbehov vi har tillhandahållit tillförlitliga lösningar i åratal. 

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper dig att välja rätt märkningsutrustning och bläck för träindustrins miljö, vilket säkerställer tillförlitligheten och kvaliteten på märkning på träprodukter och förpackningar.

EnviOn erbjuder mångsidiga helhetslösningar för träindustrins märkningsbehov. EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning, användarutbildning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt