Etikettering

Med märkningsenheter som lämpar sig för märkning av produkter och förpackningar kan man automatiskt fästa förtryckta eller tomma etiketter och, vid behov, skriva ut information som ändras på etiketten.

EnviOn Sweden representerar Macsa etikettenheter. Macsa tillhandahåller etikettapplikatorer, etikettapplikatorer för utskrift samt driftklara etiketteringsstationer för flera användningsområden. Med hjälp av tillbehör kan utrustningen användas för att fästa etiketter på produkter med mycket olika form.

Vi konstruerar dessutom hela produktionslinjer för just era behov.

Vi har också färgband och etiketter till samtliga etikettskrivare. 

Enheter:

  • Macsa Etikettapplikatorer
  • Macsa Etikettapplikatorer för utskrift
  • Förtryckta och tomma etiketter
  • Färgband

Be om mer information så utreder vi era behov och lämnar ett erbjudande!
tfn +46 70 680 0602 eller mail jan.gronberg@envion.se

MLA 5060 Etikettpplikator Macsa
IdBlocks2 etikettapplikatorskrivare

Automatisk etikettering

Applikatorer för utskrift