Läkemedels- och kosmetikaindustrin

Inom läkemedels- och kosmetikaindustrin sker märkning i produktionsmiljöer där man, förutom hög hastighet och volym, betonar noggrannheten i märkningen. Branschens krav styrs av lagar och förordningar. Märkning säkerställer att endast lagliga, godkända och säkra läkemedel hamnar i distributionen. Läkemedelsförpackningar ska kunna spåras utifrån individuell märkning, vilket ställer särskilda krav på märkningslösningar.

Med EnviOns lösningar säkerställer du smidig märkning i olika produktionsled för en enskild produkt, produktförpackningar, försäljningspartier och transportförpackningar.

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper producenter inom läkemedels- och kosmetikaindustrin att lösa sina märkningsbehov med väldesignade helhetslösningar i enlighet med kraven i verksamhetsmiljön.
EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt