Integritetspolicy EnviOn Sweden Ab

I vår dataskyddsbeskrivning framgår vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Registeransvarig
EnviOn Sweden Ab
Adress: Ritargatan 6, 781 70 Borlänge, Sverige
Telefon: +46 70 680 0602
E-post: sales@envion.se
www.envion.se
Organisationsnummer: SE559212518001

Registrets namn: EnviOn Sweden Ab:s kund- och direktmarknadsföringsregister

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in dina personuppgifter när du beställer produkter eller kontaktar kundservice. Exempel på personuppgifter är företagets namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontaktperson, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren) samt cookies och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kundförhållande, hantering av beställningar, nyhetsbrev, analytiska- och profileringsändamål, samt för statistikuppföljning. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. Som grund för att behandla dina personuppgifter ligger kund- eller avtalsförhållande eller EnviOn Swedens lagliga rätt.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har som kund rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns sparade i vår kund- och direktmarknadsföringsregister. Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur kund- och direktmarknadsföringsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att EnviOn Sweden ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag. Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per e-post till sales@envion.se.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att t.ex. ge dess besökare tillgång till olika funktioner, de gör det också möjligt att använda information om hur en besökare surfar på webbplatsen. Det är möjligt att vi använder cookies för att webbsidorna ska fungera optimalt och att motsvara kundernas behov. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av detta i din webbläsare.