Livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin sker förpackning och produktmärkning ofta under krävande förhållanden. Snabbt tempo i produktionsmiljön, variation av produktionsserier och temperaturförhållanden ställer särskilda krav på märkningen. Märkning och ändring av etiketter i enlighet med livsmedelsinformationsförordningen är branschspecifika.

De vanligaste förpackningarna och produktetiketterna inom livsmedelsindustrin är datumetiketter, batchnummeretiketter, streckkoder, 2D-koder och ingredienslistor. Dessutom används en hel del etiketter, kampanjetiketter och logistisk märkning inom livsmedelsindustrin.

EnviOns breda sortiment av bläck inkluderar livsmedels klassat bläck för livsmedelsförpackningar och direkt märkning av livsmedel.

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper livsmedelsindustrins producenter att lösa sina märkningsbehov med väldesignade lösningar i linje med branschens krav. Vi tar hand om installation, driftsättning, användarutbildning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt | Fråga om lösningar för produktmärkning inom livsmedelsindustrin här.