Produktion av grödor

Producenter av grödor verkar i fuktiga och mögliga miljöer. Valet av märkningsmetod påverkas förutom av miljön av produkternas form och produktionslinjernas hastighet. Inom branschen regleras märkningen av bland annat växtpass. EnviOn erbjuder märkningsutrustning för växtodlingsindustrin och produktion av grödor, som tar hänsyn till miljön och produktionshastighet.

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper producenten att lösa sina märkningsbehov med väldesignade lösningar i enlighet med kraven i driftmiljön. EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin. 

Kontakt