Underhållstjänster för märkningsenheter

Underhåll, reservdelar och förbrukningsartiklar

Från oss kan beställa underhåll av märkesutrustning, där vi utreder funktionaliteten och nödvändiga underhållsåtgärder. Under tiden får du värdefull information om enheternas funktionalitet och framtida underhåll av den professionella partnern. Du kan också kontakta oss och fråga oss om underhållsåtgärder och alternativ för att så snart som möjligt säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Vi erbjuder underhåll för följande märkningsenheter:

  • Zanasi
  • Macsa ID, SA
  • Zenjet
  • Sato
  • Zebra
  • Videojet
  • Ip 9000
  • Flera andra märken

Vi använder oss av högkvalitativa reservdelar, testutrustning, de senaste programvaruversionerna och utbildar regelbundet våra installatörer.

Vi erbjuder underhåll för utrustning enligt kundens önskemål, antingen på fältet eller på vårt huvudkontor i Borlänge.