Pappers- och kartongindustrin

Inom pappers- och kartongindustrin sker märkning i stora, rörliga och roterande pappers- och kartongrullar i krävande miljöer. Branschen betonar den speciella expertis som finns inom märkning och utveckling av fallspecifika applikationer för att vara kompatibla med produktionen. EnviOns intelligenta märkningslösningar är designade för att möta kraven i kundens produktionsmiljö, vilket kräver problemfri märkning och driftsäkerhet. Inom pappers- och kartongindustrin sker märkning med bläckstråleskrivare, laserskrivare och etikettutrustning.

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper aktörer inom pappers- och kartongindustrin att lösa sina märkningsbehov med väldesignade lösningar i linje med branschens krav. EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt