Grossist

Inom partihandeln sker märkning enligt internationella standarder. I grossist branschen är streckkoder, GS1-taggar och andra märkningar avgörande för en smidig distribution av en produkt vidare till återförsäljare och vidare till konsumenter. Produkter identifieras genom etiketter i hela leverantörskedjan. Dessutom kräver digitaliseringen och automatiseringen av grossistförsörjningskedjan lättläst och konsekvent märkning.

EnviOns intelligenta märkningslösningar kan anpassas för att möta grossisternas märkningsbehov från individuell produktmärkning till logistikmärkning.

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper grossister att lösa sina märkningsbehov med väldesignade helhetslösningar i enlighet med kraven i verksamhetsmiljön. EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt