Gummi- och plastindustrin

Inom gummi- och plastindustrin sker märkning i miljöer där produktionshastigheterna är höga. Dessutom krävs att etiketten är hållbar och ofta resistent mot kemikalier. Märkning kan göras på en mängd olika plast- och gummiprodukter och komponenter. Noggrant utformad och korrekt utvald märkningslösning säkerställer kvaliteten på etiketten och jämn produktion. Med EnviOn är det möjligt att implementera en testetikett för din produkt och säkerställa den utmärkta kvaliteten på etiketten.

EnviOns specialister på märkningssystem hjälper producenter inom gummi- och plastindustrin att lösa sina märkningsbehov med väldesignade lösningar i enlighet med kraven i driftmiljön. EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning och underhåll av märkningsanordningarna under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt