Metallindustrin

Metallindustrin kräver ofta att märkningen är permanent och tydlig på grund av produktens spårbarhet. Produkter är vanligtvis märkta med artikelnummer, serienummer och produktionsnummer. Märkning måste utföras snabbt och tillförlitligt i en tidskrävande driftsmiljö. I metallindustrins driftsmiljö måste även föroreningar och höga temperaturer beaktas vid val av märkningslösning.


EnviOns specialister på märkningssystem hjälper metallindustrins producenter att lösa sina märkningsbehov med väldesignade lösningar i enlighet med kraven i driftmiljön. EnviOns professionella personal ansvarar för installation, driftsättning och underhåll av märkningssystemen under hela deras livscykel.

Märkning med bläckstråleskrivare

Lasemärkning

Etiketter

Referens

Våra kunder är både stora koncerner såväl som medelstora och små företag. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för olika branscher, till exempel träindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontakt