Automatisk etikettering

Etiketter automatiskt för produktionslinjer. Med hjälp av Alpha-applikatorer framskrideretiketteringen lätt och smidigt. Applicera rullen, justera inställningarna och stå bredvid och se på när systemet sköter resten. Avsedd huvudsakligen för förtryckta etiketter men lämpar sig lika bra även för tomma.

Endast ett sökresultat