Märkning inom träindustrin | Kundupplevelse | Valbo Trä AB

Valbo Trä i Viksjöfors producerar i huvudsak exatkapade komponenter för husindustrin.

Varje komponent ska märkas med dimension och längd i mm.

De märker också sin logga på produkterna. Kravet från Valbos kunder är att märkningen är tydlig och skarp, väldigt viktigt att märkningen går att läsa. Valbos kunder värdesätter högkvalitativ märkning på produkten eftersom det underlättar och påskyndar den vidare bearbetningen av produkterna i nästa led.

Valbo Trä började samarbeta med EnviOn efter att Valbo hade investerat i en ny produktionslinje där behov fanns för en printer med hög kvalietet och driftsäkerhet.

Märkning med Zenjet Multi | Zenjet | TIJ-skrivare |

– Prov på märkning gjorda av EnviOn var så bra att Valbo bestämde sig för att-också investera i en ny printer till en äldre produktionslinje samtidigt. Den gamla printern i den linjen uppfyllde inte längre de krav som ställdes samt att arbetsmiljön runt printern inte var bra, säger Valbos produktionslinjechef Jens Grims.

Valbo Trä | EnviOn | Märkning

Tillsammans har Valbo Trä och EnviOn lyckats att hitta en väldigt bra printerlösning för Valbos produktionslinjer, där Valbo tidigare hade problem med kvalitet och driftsäkerhet har man nu investerat i printersytem med hög kvalitet som är så gott som underhållsfria, kostnadseffektiva, miljövänliga och driftsäkra.

Nivån på kundservice och kompetens hos EnviOn är väldigt hög, detta borgar för ett riktigt bra samarbete.

Investeringen har uppfyllt alla de förväntningar Valbo Trä hade på sina nya printersystem.

– Vi på Valbo Trä kan verkligen rekommendera EnviOn till andra kunder och kollegor i branschen som söker nya printerlösningar med hög kvalitet. Valbo Träs samarbete med EnviOn kommer att fortsätta i framtiden med dessa goda erfarenheter, säger produktionslinjechef Jens Grims.

När du behöver hjälp med märkningslösningar, vänligen kontakta oss.