SPA-F

SPA F från Macsa ID är en laser specialiserad på kodning och märkning av en mängd olika material som plast och metaller.

SPA F-serien kodar och märker information om produkten i mycket hög hastighet utan att skada underlaget samtidigt som den upprätthåller en enaståendeskärpa. Denna utrustning erbjuder en livslängd på över 100 000 timmar och är särskilt lämpad för kodning på plastlock, vilket gör den till ett lönsamtoch högklassigt alternativ.
Kategori:

Beskrivning

Hög hastighet
SPA F Pulsed kodar och märker information i mycket hög hastighet samtidigt som den upprätthåller en enastående skärpa utan avbrott även under de mestogynnsamma förhållandena.
Utmärkt kvalitetsmärkning
SPA F Pulsed har utformats antingen för märkning på metall, plast och andra material i industrisektorer där man kräver enastående kvalitetsmärkning.
Miljövänlig
Laserteknik är miljövänlig eftersom den gör det möjligt att minska kostnaderna för förbrukningsvaror, undviker alstring av skadliga utsläpp ochenergiförbrukningen är minimal.

Broschyr

Hämta broschyr (PDF)

Hämta SPA översikt (PDF)