Lube-En® | Syntetiskt smörjmedel för sågkedjor och sågsvärd  

Syntetiskt smörjmedel för sågkedjor och sågsvärd

Ett nytt syntetiskt smörjmedel för sågkedjan och flänsen på skördaraggregatet, testat under verkliga förhållanden av skogsmaskinentreprenörer.

”Kedjesmörjmedelsförbrukningen
minskade avsevärt när jag tillsatte
Lube-En smörjmedel i systemet. Det
har visat sig fungera riktigt bra.”
-Pertti

Beställ eller begär offert!

 

 

Beskrivning

Lube-En ®

Ett nytt syntetiskt smörjmedel för sågkedjan och sågsvärd på skördaraggregatet, testat under verkliga förhållanden av skogsmaskinentreprenörer. Lämplig för alla märken av skördaraggregat med sågkedja. Lube-En håller sågkedjan smord och i fungerande skick även vid höga skärhastigheter. Smörjmedlet är helt biologiskt nedbrytbart och kan användas på alla avverkningsplatser, även runt vattendrag. Lube-En® smörjmedel har en betydligt lägre förbrukning än mineraloljebaserade smörjmedel. Genom att använda Lube-En® smörjmedel minskar skördaraggregatets smörjmedelsförbrukning och den totala ekonomin förbättras. Under avverknings arbetet rengöres eventuell smörjmedelsdimma som kan överföras till skördarens vindruta lätt med rengöringsmedel och torkarbladen förstörs inte. Lube-En® tillverkas med en tillverkningsmetod som uppfyller kvalitetskraven i ISO 9001-standarden, vilket garanterar produktens enhetlighet. Förpackningen kan kasseras enkelt och säkert efter användning i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Förpackningsstorlekar: 10 liters dunk. 60 dunkar på en pall.

Beställ Lube-En för skogsmaskiner här.

 

 

SDS

Hämta (PDF)