iLaserBox arbetsstationer

iLaserBox från Macsa ID är kompakta, förmånliga och lättinstallerade arbetsstationer för lasermärkning. Med iLaserBox kan lasrar fungera tryggt i klass 1-standard, i halvmanuella märkningsappliceringar och med låg arbetsbelastning.

iLaserBox från Macsa ID är säkra lösningar för industrimärkning och är kompakta, förmånliga och lättinstallerade lasermärkningsarbetsstationer.

Med iLaserbox-lasrar kan man arbeta säkert i standard klass 1-, halvmanuella och lågvolymmärkningsappliceringar.

iLaserbox-arbetsstationer fungerar med både Macsa ID NANO och alla andra typer av lasrar, vilket gör dem till en helt automatiserad och användarklar märkningsutrustning.

Kategori: