Lube-En®


Smörjmedel för skördare sågkedjor och svärdet

A Eriksson Skog & Maskin AB har använt Lube-En® sågkedjesmörjmedel i några månader. Se upplevelser i videon gjord av A Eriksson Skog & Maskin AB.

Syntetiskt smörjmedel för skördare sågkedjor och sågsvärd

Ett nytt syntetiskt smörjmedel för skördare sågkedjor och svärdet. Testat under verkliga förhållanden av skogsmaskinentreprenörer.

Funktioner och fördelar med Lube-En® smörjmedel för sågkedjor:

Lube-En® smörjmedel för skördare sågkedjor och svärdet bildar en film på metallen som minskar friktionen i kedjans spår och sänker svärdtemperaturen, även vid höga skärhastigheter. Lube-En® ger lägre förbrukning, vilket minskar mängden material som används och förbättrar den totala ekonomin. Lube-En® är en biologiskt nedbrytbar, miljö- och användarvänlig produkt som kan användas i alla avverkningsområden, till exempel nära vattendrag. Tack vare dess löslighet kan eventuella rester av smörjmedel för kedjan och imma enkelt avlägsnas från skördarens vindruta, vilket håller vindrutetorkarna i gott skick längre och bibehåller sikten från hytten. Tillverkningsprocessen uppfyller kvalitetskraven i ISO 9001. Lube-En® smörjmedel för sågkedjor tål temperaturer ner till -35 °C och är lämpligt för användning året runt. Förpackningen kan enkelt och säkert kasseras efter användning i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Produkter för skogsmaskiner hittar du här.

Förpackningsstorlekar: 

10 liters dunk. 60 dunkar på en pall.

Andra förpackningsstorlekar är 200 liters plåtfat och 1000 liters IBC-behållare

Kunderna erfarenheter av Lube-En® är ingen hemlighet:

Tester har gjorts på grova Stockar och också på gallringar med mindre stockstorlekar.
På våren har det varit riktigt tuffa avverkningsplatser och Lube-En® fungerade utan problem.

Tidigare har cirka 5 liter smörjmedel per dag använts. Nu har testperioden med Lube-En® gjort det möjligt för oss att justera förbrukningen till drygt 2 liter per dag. Trots detta har kedjehjulen hållit länge och behovet av att tvätta rutorna har minskat eftersom det inte finns någon oljedimma på vindrutan. På sommaren har det också visat sig att Lube-En® inte reagerar med urea, som används som stubbskyddsmedel.

Det bör också nämnas att jag fortfarande använder traditionellt smörjmedel på vissa maskiner, men förmodligen kommer vi att byta till ett helt miljövänligt smörjmedel. Att smörja med Lube-En® ökar inte kostnaderna, tvärtom är smörjmedelskostnaderna totalt sett lägre med Lube-En®”, säger entreprenör Pulkkinen. – Företaget har 13 skogsmaskiner

”Efter goda erfarenheter av EnviOns märkfärg började vi även testa EnviOns smörjmedel Lube-En® på några maskiner i Finland. Hittills har Lube-En® fungerat på våra kedjor utan några tekniska problem och vår erfarenhet har också varit att det har varit något mindre flänsslitage. Jag kan rekommendera Lube-En® smörjmedel enbart för dess miljövänlighet och minskade förbrukning.” – Fältchef, 47 skogsmaskiner i företaget.

”Jag kunde minska förbrukningen av smörjmedel genom att använda EnviOns smörjmedel Lube-En® i systemet. Väldigt imponerande.” – Ett företag med en enda maskin.

smörjmedel för skördare sågkedjor och svärdet | Lube-En FAQ

Vad bör jag tänka på innan jag använder Lube-En på min maskin?

Du kan använda Lube-En®  smörjmedel på samma sätt som andra flytande smörjmedel.

 

Kan jag hälla Lube-En direkt i systemet?

Lube-En® kan hällas direkt i systemet när det tidigare smörjmedlet eller kedjeoljan har tagit slut. Vi rekommenderar dock att du rengör smörjsystemets filter innan du tillsätter Lube-En® smörjmedel för kedjan. I övrigt är det lämpligt att rengöra systemet då och då för att förhindra att smuts som kan ha kommit in i systemet rör sig runt och blockerar smörjmedelskanalerna i systemet.

 

Kan jag bli av oljedimma?

De flesta skogsmaskinförare som har använt flytande kedjesmörjning har under sågningen stött på oljedimma som samlas på maskinens vindruta och bränner fast på de heta skyddsplåtarna. Förarens sikt över maskinen skyms av olja, damm, kåda och annan smuts som fastnar på maskinens glas. När enbart torkare inte hjälper måste sikthindret avlägsnas genom att arbetet stoppas medan rengöring utförs. Dessutom slits torkarbladen ut snabbare och måste bytas ut oftare.

Lube-En är ett smörjmedel som fäster och bildar en tunn film mellan kedjan och svärd, vilket minskar mängden imma som flyger upp på vindrutan. Lösligheten gör det enkelt att torka bort eventuella smörjmedelsrester som kan ha nått vindrutan utan att skada vindrutetorkarna. Smörjmedlet fastnar inte på andra delar av skogsmaskinen och kan enkelt tvättas bort.

 

Hur kommer Lube-En smörjmedel för kedjor ut ur dunkar på vintern?

Lube-En® smörjmedel för kedjor tål kalla temperaturer ner till -35 grader Celsius. Lube-En® smörjmedel för kedjor förblir flytande även i extrem kyla, vilket gör det enkelt att tillsätta i systemet vid kallt väder. Dessutom rör sig smörjmedlet i systemet så snart arbetet påbörjas, så att till exempel kedjehjulet inte torkar ut. Lube-En kommer ut ur dunkar utan några separata uppvärmningskoncept.

 

Hur fungerar smörjmedlet under stubbskyddsperioden?

Enligt entreprenörernas erfarenhet försämrar inte användningen av urea prestandan hos Lube-En. Även om urea inte är ett smörjmedel i sig, bibehålls smörjförmågan hos Lube-En under körning även när maskinsvärd används.

 

Hur beter sig Lube-En på vintern?

På vintern hindrar inte kalla temperaturer användning av Lube-En®.
Regn, slask, snö och andra vinterförhållanden påverkar inte användningen av Lube-En.
Lube-En® fungerar redan från början av dagen, även i kallt väder, och du kan fortsätta ditt arbete där du slutade.

 

 

Hur justerar jag smörjmedelsförbrukningen för en kedja med Lube-En smörjmedel?

Vi rekommenderar att du börjar med samma nivå som du kört med tidigare. Anpassa sedan efter avverkningsplatsen och justera gradvis förbrukningen till en lägre nivå. I vissa modeller av skogsmaskiner är det inte möjligt att justera smörjnivån elektroniskt, men pumpen i systemet eller dess komponenter kan bytas ut mot en mindre storlek så att man sedan minska förbrukningen.

 

Var kan jag köpa Lube-En smörjmedel för kedjor?

Du kan fråga oss om Lube-En smörjmedel för kedjor. Vi hjälper dig att hitta din närmaste återförsäljare.

 

Kan jag utföra avverkningarbete nära vattendrag med Lube-En smörjmedel i min maskin?

Lube-En är en miljövänlig, fullständigt biologiskt nedbrytbar och giftfri produkt som kan användas i certifierade skogar och i närheten av vattendrag.

Produkter för skogsmaskiner